OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Klimadynon

Cimicifugae racemosae rhizomae extractum
G02CX04 (G02C?)-
tabletki powlekane 2,8 mg
- rej. 22030

Opakowanie handloweWydawanie
60 tabl.
ID: 103925
OTC bez recepty
05909991189631
90 tabl.
ID: 103924
OTC bez recepty
05909991189624
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.