OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Linezolid Adamed

Linezolidum
J01XX08 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - różne
roztwór do infuzji 2 mg/ml
- rej. 22061

Opakowanie handloweWydawanie
1 worek 300 ml
ID: 103967
Lz lecznictwo zamknięte
05909991189945
2 worki 300 ml
ID: 103969
Lz lecznictwo zamknięte
05909991189969
5 worków 300 ml
ID: 103971
Lz lecznictwo zamknięte
05909991189983
6 worków 300 ml
ID: 103968
Lz lecznictwo zamknięte
05909991189952
10 worków 300 ml
ID: 103973
Lz lecznictwo zamknięte
05909991190002
10 worków 300 ml
ID: 103974
Lz lecznictwo zamknięte
05909991190019
12 worków 300 ml
ID: 103972
Lz lecznictwo zamknięte
05909991189990
20 worków 300 ml
ID: 103970
Lz lecznictwo zamknięte
05909991189976
20 worków 300 ml
ID: 103965
Lz lecznictwo zamknięte
05909991189921
20 worków 300 ml
ID: 103964
Lz lecznictwo zamknięte
05909991189914
25 worków 300 ml
ID: 103966
Lz lecznictwo zamknięte
05909991189938
Wyświetliłem 11 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.