OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Plegridy

Peginterferonum beta-1a
L03AB13 (L03A?)-
roztwór do wstrzykiwań (63 mcg + 94 mcg)/0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 63 mcg + 1 amp.-strzyk. 94 mcg
ID: 104005
Rpz recepty specjalne
00646520441970
1 wstrzyk. 63 mcg + 1 wstrzyk. 94 mcg
ID: 104006
Rpz recepty specjalne
00646520437201
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.