OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Plegridy

Peginterferonum beta-1a
L03AB13 (L03A?)-
roztwór do wstrzykiwań 125 mcg/0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
2 amp.-strzyk.
ID: 104007
Rpz recepty specjalne
00646520442274
2 wstrzykiwacze
ID: 104009
Rpz recepty specjalne
00646520442113
6 amp.-strzyk.
ID: 104008
Rpz recepty specjalne
6 wstrzykiwaczy
ID: 104010
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.