OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Envarsus

Tacrolimusum
L04AD02 (L04A?)-
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 4 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 104019
Rpz recepty specjalne
05909991192761
60 tabl.
ID: 104017
Rpz recepty specjalne
05909991192778
90 tabl.
ID: 104018
Rpz recepty specjalne
05909991192785
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.