OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Linezolid Sandoz

Linezolidum
J01XX08 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - różne
roztwór do infuzji 2 mg/ml
- rej. 22046

Opakowanie handloweWydawanie
10 worków 300 ml
ID: 104038
Lz lecznictwo zamknięte
05909991190217
12 worków 300 ml
ID: 104041
Lz lecznictwo zamknięte
05909991190248
20 worków 300 ml
ID: 104039
Lz lecznictwo zamknięte
05909991190224
20 worków 300 ml
ID: 104040
Lz lecznictwo zamknięte
05909991190231
1 worek 300 ml
ID: 104042
Lz lecznictwo zamknięte
05909991190255
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.