OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


FDGtomosil

Fludeoxyglucosum (18F)
V09IX04 (V09I?)-
roztwór do wstrzykiwań 550 MBq/ml
- rej. 22068

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 104185
Lz lecznictwo zamknięte
05909991191344
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.