OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Dobenox

Calcii dobesilas monohydricus
C05BX01 Inne leki uszczelniajace naczynia
tabletki powlekane 250 mg
- rej. 22089

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 104339
OTC bez recepty
05909991192334
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.