OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Levobupivacaine Kabi

Levobupivacaini hydrochloridum
N01BB10 Układ nerwowy - środki znieczulające miejscowo - amidy
roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 5 mg/ml
- rej. 22117

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 10 ml
ID: 104435
Lz lecznictwo zamknięte
05909991193294
10 amp. 10 ml
ID: 104436
Lz lecznictwo zamknięte
05909991193300
20 amp. 10 ml
ID: 104434
Lz lecznictwo zamknięte
05909991193287
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.