OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Levobupivacaine Kabi

Levobupivacaini hydrochloridum
N01BB10 Układ nerwowy - środki znieczulające miejscowo - amidy
roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 7,5 mg/ml
- rej. 22118

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 10 ml
ID: 104437
Lz lecznictwo zamknięte
05909991193317
10 amp. 10 ml
ID: 104439
Lz lecznictwo zamknięte
05909991193331
20 amp. 10 ml
ID: 104438
Lz lecznictwo zamknięte
05909991193324
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.