OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cytarabina Accord

Cytarabinum
L01BC01 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi pirymidyn
roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 100 mg/ml
- rej. 22107

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 1 ml
ID: 104664
Lz lecznictwo zamknięte
05909991194314
5 fiol. 1 ml
ID: 104665
Lz lecznictwo zamknięte
05909991194321
1 fiol. 5 ml
ID: 104666
Lz lecznictwo zamknięte
05909991194338
5 fiol. 5 ml
ID: 104667
Lz lecznictwo zamknięte
05909991194345
1 fiol. 10 ml
ID: 104668
Lz lecznictwo zamknięte
05909991194352
1 fiol. 20 ml
ID: 104669
Lz lecznictwo zamknięte
05909991194369
1 fiol. 40 ml
ID: 104670
Lz lecznictwo zamknięte
05909991194376
1 fiol. 50 ml
ID: 104671
Lz lecznictwo zamknięte
05909991194383
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.