OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Accofil

Filgrastimum
L03AA02 Leki pobudzające układ odpornościowy - cytokiny
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji w ampułko-strzykawce 30 mln j./0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk.
ID: 104778
Rpz recepty specjalne
05055565713846
1 amp.-strzyk. (w blistrze)
ID: 118870
Rpz recepty specjalne
3 amp.-strzyk.
ID: 118871
Rpz recepty specjalne
3 amp.-strzyk. (w blistrze)
ID: 118872
Rpz recepty specjalne
5 amp.-strzyk. (w blistrze)
ID: 118869
Rpz recepty specjalne
5 amp.-strzyk.
ID: 104779
Rpz recepty specjalne
05055565713860
7 amp.-strzyk. (w blistrze)
ID: 118873
Rpz recepty specjalne
05055565726068
10 amp.-strzyk.
ID: 118874
Rpz recepty specjalne
10 amp.-strzyk. (w blistrze)
ID: 118875
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.