OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Accofil

Filgrastimum
L03AA02 Leki pobudzające układ odpornościowy - cytokiny
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji w ampułko-strzykawce 48 mln j./0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. (w blistrze)
ID: 118877
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk.
ID: 104780
Rpz recepty specjalne
05055565713853
3 amp.-strzyk.
ID: 118878
Rpz recepty specjalne
5 amp.-strzyk.
ID: 104781
Rpz recepty specjalne
05055565713877
3 amp.-strzyk. (w blistrze)
ID: 118879
Rpz recepty specjalne
5 amp.-strzyk. (w blistrze)
ID: 118880
Rpz recepty specjalne
7 amp.-strzyk. (w blistrze)
ID: 118881
Rpz recepty specjalne
05055565726075
10 amp.-strzyk. (w blistrze)
ID: 118882
Rpz recepty specjalne
10 amp.-strzyk.
ID: 118883
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.