OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Infex Zatoki

Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum
R01BA52 Układ oddechowy - leki obkurczające i rynologiczne do stosowania miejscowego - sympatykomimetyki
tabletki powlekane 200 mg + 30 mg
- rej. 22111

Opakowanie handloweWydawanie
12 tabl.
ID: 104833
OTC bez recepty
05909991195342
20 tabl.
ID: 111288
OTC bez recepty
05909991240394
24 tabl.
ID: 104834
OTC bez recepty
05909991195359
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.