OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Removab

Catumaxomabum
L01XC09 (L01X?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 50 mcg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. + kaniula
ID: 105194
Rpz recepty specjalne
05909990777778
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.