OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Etopozyd Accord

Etoposidum
L01CB01 Leki przeciwnowotworowe - pochodne podofilotoksyny
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
- rej. 22168

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 105273
Lz lecznictwo zamknięte
05909991198121
1 fiol. 12,5 ml
ID: 105274
Lz lecznictwo zamknięte
05909991198138
1 fiol. 10 ml
ID: 110325
Lz lecznictwo zamknięte
05909991233297
1 fiol. 20 ml
ID: 110326
Lz lecznictwo zamknięte
05909991233303
1 fiol. 25 ml
ID: 110327
Lz lecznictwo zamknięte
05909991233310
1 fiol. 50 ml
ID: 110328
Lz lecznictwo zamknięte
05909991233327
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.