OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


AlleMax

Cetirizini dihydrochloridum
R06AE07 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - pochodne piperazyny
tabletki powlekane 10 mg
- rej. 22344

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 107371
OTC bez recepty
05909991213152
10 tabl.
ID: 107372
OTC bez recepty
05909991213169
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.