OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Oxytocin Medipha Sante

Oxytocinum

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 5 IU/ml
- rej. 24403

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 1 ml
ID: 125486
Lz lecznictwo zamknięte
05909991354183
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.