OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Demacylan

Cyclophosphamidum
L01AA01 Leki przeciwnowotworowe - cytostatyki alkilujące - pochodne iperytu azotowego
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 500 mg
- rej. 22190

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 105507
Lz lecznictwo zamknięte
05909991199715
5 fiol. proszku
ID: 105505
Lz lecznictwo zamknięte
05909991199692
10 fiol. proszku
ID: 105506
Lz lecznictwo zamknięte
05909991199708
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.