OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Apra

Aripiprazolum
N05AX12 Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - różne
tabletki 10 mg
- rej. 23062

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 123430
Rp na receptę
05906414002874
14 tabl.
ID: 123431
Rp na receptę
05906414002881
28 tabl.
ID: 105530
Rp na receptę
05906414001068
56 tabl.
ID: 117244
Rp na receptę
05906414001730
84 tabl.
ID: 117245
Rp na receptę
05906414001747
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.