OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Apra

Aripiprazolum
N05AX12 Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - różne
tabletki 15 mg
- rej. 23063

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 123432
Rp na receptę
05906414002898
14 tabl.
ID: 123433
Rp na receptę
05906414002904
28 tabl.
ID: 105531
Rp na receptę
05906414001075
56 tabl.
ID: 117242
Rp na receptę
05906414001754
84 tabl.
ID: 117243
Rp na receptę
05906414001761
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.