OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Teicoplanin Generics

Teicoplaninum
J01XA02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - glikopeptydy
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub roztworu doustnego 200 mg
- rej. 24500

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 126341
Lz lecznictwo zamknięte
05909991359645
5 fiol. proszku
ID: 126342
Lz lecznictwo zamknięte
05909991359652
10 fiol. proszku
ID: 126343
Lz lecznictwo zamknięte
05909991359669
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.