OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Teicoplanin Generics

Teicoplaninum
J01XA02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - glikopeptydy
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub roztworu doustnego 400 mg
- rej. 24501

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 126344
Lz lecznictwo zamknięte
05909991359676
5 fiol. proszku
ID: 126345
Lz lecznictwo zamknięte
05909991359683
10 fiol. proszku
ID: 126346
Lz lecznictwo zamknięte
05909991359690
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.