OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Azelastin POS

Azelastini hydrochloridum
R01AC03 Preparaty przeciwalergiczne do nosa i gardła poza kortykosteroidami
aerozol do nosa, roztwór 1 mg/ml
- rej. 23113

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. 10 ml
ID: 115148
OTC bez recepty
05909991271008
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.