OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alleoptical

Natrii cromoglicas
S01GX01 Leki okulistyczne - przeciwalergiczne różne
krople do oczu, roztwór w pojemniku jednodawkowym 20 mg/ml
- rej. 22656

Opakowanie handloweWydawanie
10 poj. jednodawkowych
ID: 110576
OTC bez recepty
05909991235581
20 poj. jednodawkowych
ID: 110577
OTC bez recepty
05909991235598
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.