OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Sinora

Noradrenalinum
C01CA03 Stymulatory krążeniowe - środki adrenergiczne i dopaminergiczne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
- rej. 24684

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 1 ml
ID: 127773
Lz lecznictwo zamknięte
05909991369958
10 amp. 4 ml
ID: 127772
Lz lecznictwo zamknięte
05909991369941
10 amp. 10 ml
ID: 127774
Lz lecznictwo zamknięte
05909991369965
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.