OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Adrenalina Aguettant

Adrenalinum
C01CA24 Stymulatory krążeniowe - środki adrenergiczne i dopaminergiczne
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 1 mg/10 ml
- rej. 23296

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk.
ID: 116554
Rp na receptę
05909991282844
10 amp.-strzyk.
ID: 116555
Rp na receptę
05909991282851
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.