OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Otezla

Apremilastum
L04AA32 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
tabletki powlekane 10 mg; 20 mg; 30 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
27 tabl. (4 x 10 mg, 4 x 20 mg, 19 x 30 mg)
ID: 105814
Rpz recepty specjalne
05909991202194
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.