OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bendamustine Intas

Bendamustini hydrochloridum
L01AA09 Leki przeciwnowotworowe - cytostatyki alkilujące - pochodne iperytu azotowego
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 2,5 mg/ml
- rej. 22226

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. 25 mg
ID: 105838
Rp na receptę
05909991202439
10 fiol. 25 mg
ID: 105839
Rp na receptę
05909991202446
20 fiol. 25 mg
ID: 105837
Rp na receptę
05909991202422
1 fiol. 100 mg
ID: 105835
Rp na receptę
05909991202408
5 fiol. 100 mg
ID: 105836
Rp na receptę
05909991202415
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.