OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Rezolsta

Darunavirum + Cobicistatum
J05AR14 (J05A?)-
tabletki powlekane 800 mg + 150 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 105840
Rpz recepty specjalne
05909991202453
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.