OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Biwalirudyna Accord

Bivalirudinum
B01AE06 (B01A?)-
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 250 mg
- rej. 23487

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 118049
Rpz recepty specjalne
05909991296520
5 fiol.
ID: 118050
Rpz recepty specjalne
05909991296537
10 fiol.
ID: 118051
Rpz recepty specjalne
05909991296544
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.