OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cisatracurium Accord

Cisatracurium
M03AC11 Środki zwiotczające działające obwodowo - inne 4-rzędowe zasady amoniowe
roztwór do wstrzykiwań/do infuzji 5 mg/ml
- rej. 22238

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 30 ml
ID: 105886
Lz lecznictwo zamknięte
05909991202859
5 fiol. 30 ml
ID: 105891
Lz lecznictwo zamknięte
05909991202903
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.