OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cisatracurium Accord

Cisatracurium
M03AC11 Środki zwiotczające działające obwodowo - inne 4-rzędowe zasady amoniowe
roztwór do wstrzykiwań/do infuzji 2 mg/ml
- rej. 22237

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 2,5 ml
ID: 105898
Lz lecznictwo zamknięte
05909991202972
1 fiol. 5 ml
ID: 105897
Lz lecznictwo zamknięte
05909991202965
1 fiol. 10 ml
ID: 105896
Lz lecznictwo zamknięte
05909991202958
1 fiol. 25 ml
ID: 105895
Lz lecznictwo zamknięte
05909991202941
2 fiol. 25 ml
ID: 105899
Lz lecznictwo zamknięte
05909991202989
5 fiol. 2,5 ml
ID: 105900
Lz lecznictwo zamknięte
05909991202996
5 fiol. 5 ml
ID: 105902
Lz lecznictwo zamknięte
05909991203016
5 fiol. 10 ml
ID: 105901
Lz lecznictwo zamknięte
05909991203009
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.