OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Taxotere

Docetaxelum
L01CD02 Leki przeciwnowotworowe - pochodzenia naturalnego - taxeny
koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. + 1 fiol.
ID: 105949
Rpz recepty specjalne
05909990680313
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.