OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Harvoni

Ledipasvirum + Sofosbuvirum
J05AX65 Leki przeciwwirusowe działające ogólnie - różne
tabletki powlekane 90 mg + 400 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 105957
Rpz recepty specjalne
05391507141217
84 tabl.
ID: 105958
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.