OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Elevit Plus

Produkt złożony
A11AA03 Multiwitaminy z minerałami
tabletki powlekane -
- rej. 22345

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 107412
OTC bez recepty
05908229300732
60 tabl.
ID: 107413
OTC bez recepty
05908229300794
90 tabl.
ID: 107414
OTC bez recepty
05908229300749
100 tabl.
ID: 107415
OTC bez recepty
05908229300800
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.