OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


AlergoTeva

Desloratadinum
R06AX27 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - różne
tabletki powlekane 5 mg
- rej. 22440

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 108289
OTC bez recepty
05909991220778
10 tabl.
ID: 108290
OTC bez recepty
05909991220785
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.