OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cosentyx

Secukinumabum
L04AC10 (L04A?)-
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 150 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 106063
Rpz recepty specjalne
05909991203764
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.