OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Berotec N 100

Fenoteroli hydrobromidum
R03AC04 Leki przeciwastmatyczne wziewne - selektywni antagoniści receptorów beta2-adrenergicznych
aerozol inhalacyjny, roztwór 100 mcg/dawkę
- rej. 409/14

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. 200 dawek
ID: 106064
Rp na receptę
05909991203771
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.