OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cosentyx

Secukinumabum
L04AC10 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 150 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 106069
Rpz recepty specjalne
05909991203825
1 wstrzykiwacz 1 ml
ID: 106070
Rpz recepty specjalne
2 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 106071
Rpz recepty specjalne
05909991203832
2 wstrzykiwacze 1 ml
ID: 106072
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 119663
Rpz recepty specjalne
6 wstrzykiwaczy 1 ml
ID: 119662
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.