OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Iluvien

Fluocinoloni acetonidum
S01BA15 Leki okulistyczne - kortykosteroiddy
implant do ciała szklistego w aplikatorze 190 mcg
- rej. 22358

Opakowanie handloweWydawanie
1 implant
ID: 107241
Rpz recepty specjalne
05909991211981
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.