OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Methylphenidate Mylan

Methylphenidati hydrochloridum
N06BA04 Leki psychostymulujące i nootropowe - sympatykomimetyki działające ośrodkowo
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 18 mg
- rej. 23596

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 119133
Rpw środki odurzające
05909991306496
60 tabl.
ID: 119134
Rpw środki odurzające
05909991306502
90 tabl.
ID: 119135
Rpw środki odurzające
05909991306519
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.