OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Betaloc ZOK 100

Metoprololi succinas
C07AB02 Układ sercowo-naczyniowy -- beta-blokery selektywne
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 95 mg
- rej. 8/15

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 106197
Rp na receptę
05909991204587
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.