OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Benodil

Budesonidum
R03BA02 Leki przeciwastmatyczne wziewne - glikokortykosteroidy
zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/ml
- rej. 23293

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 2 ml
ID: 130367
Rp na receptę
05903060614291
20 amp. 2 ml
ID: 116616
Rp na receptę
05909991283629
40 amp. 2 ml
ID: 116617
Rp na receptę
05909991283636
60 amp. 2 ml
ID: 116618
Rp na receptę
05909991283643
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.