OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Benodil

Budesonidum
R03BA02 Leki przeciwastmatyczne wziewne - glikokortykosteroidy
zawiesina do nebulizacji 0,25 mg/ml
- rej. 23294

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 2 ml
ID: 130365
Rp na receptę
05903060614284
20 amp. 2 ml
ID: 116619
Rp na receptę
05909991283650
40 amp. 2 ml
ID: 116620
Rp na receptę
05909991283667
60 amp. 2 ml
ID: 116621
Rp na receptę
05909991283674
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.