OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Benodil

Budesonidum
R03BA02 Leki przeciwastmatyczne wziewne - glikokortykosteroidy
zawiesina do nebulizacji 0,5 mg/ml
- rej. 23295

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 2 ml
ID: 130364
Rp na receptę
05903060614277
20 amp. 2 ml
ID: 116623
Rp na receptę
05909991283698
40 amp. 2 ml
ID: 116624
Rp na receptę
05909991283704
60 amp. 2 ml
ID: 116625
Rp na receptę
05909991283711
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.