OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


BDS N

Budesonidum
R03BA02 Leki przeciwastmatyczne wziewne - glikokortykosteroidy
zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/ml
- rej. 23588

Opakowanie handloweWydawanie
20 amp. 2 ml
ID: 119094
Rp na receptę
05909991306137
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.