OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Fortum

Ceftazidimum
J01DD02 (J01D?)-
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1 g
- rej. 25/15

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol. proszku
ID: 106413
Lz lecznictwo zamknięte
05909991205935
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.