OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Rixubis

Nonacogum gamma (rDNA)
B02BD04 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m./5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 5 ml
ID: 106551
Rpz recepty specjalne
05909991210137
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.