OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Dialginum

Metamizolum natricum
N02BB02 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - pirazolony
proszek do sporządzania roztworu doustnego 500 mg
- rej. 23134

Opakowanie handloweWydawanie
6 sasz.
ID: 106574
OTC bez recepty
05909991273064
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.